Versek

Szabó Lőrinc: Tao Te King

Szabó Lőrinc

Pusztul, ami csak egy; vak, aki egynek

 lát valamit;

védelem kell védtelen életednek,

Veres Péter: Én nem mehetek el innen

Veres Péter

Én nem mehetek el innen soha-sehova,
nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom,
millió sárbaragadt paraszt a szomszédom,
ezeknek a sorsa az enyém s az is marad örökre.

 

Bessenyei György: Szegénység

Bessenyei György

Ez egy búsult térség, puszta és fövenyes.

Tóth Árpád: Isten oltó-kése

Tóth Árpád

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

 

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

 

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szivembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem

Csokonai Vitéz Mihály

A hatalmas szerelemnek
     Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
     Gyönyörű kis tulipánt!

 

Szemeid szép ragyogása
     Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
     Sok ezer gondot elűz.

 

Fazekas Mihály: Még gyertyám el nem óltottam…

Fazekas Mihály

Még gyertyám el nem óltottam,
     Tisztát akarván venni,
Mantlizsákom felbontottam,
     S mellém találám tenni.
Hát egyszer lassu mozgással
     Szobám ajtaja nyílik,
S rajta csendes suhanással
     Egy rózsaszál benyílik.
Hogy magam aluttá tettem,
     Lábujjhegyen lépeget
Ruszánda, megáll felettem,
     S rám csókokat hinteget.
Amint pillám közt sejtettem,
     Felém kezdett hajolni,

TÓTH ENDRE - VALAKI VÉD

Tóth Endre

Valaki véd mindig engem,

mióta csak megszülettem.

Köröttem jár láthatatlan,

NADÁNYI ZOLTÁN: TE VAGY AZ ORSZÁG

Nadányi Zoltán  (Móré Mihály alkotása)

Van mégis vigaszod, lesajnált
szegény költője Hunniának,
mikor fejedre gyűl a bánat,
mikor kutyával egy gödörben
temetkeznél el, hogy ne lásd
magad körül a pusztulást,
ne lásd bús arcod a tükörben
és gyászos sorsát Hunniának
sorsod tükrében. Várak állnak,
az élet él. Biztasd magad,
hogy összerogynod nem szabad,
mert nem vagy magadé.

 

OLÁH GÁBOR: HA MAJD ELESEK

Oláh Gábor

A hamuszínű téli egen szomorún
Fekete varjak csapata száll,
Csapata száll…
Ködös agyamban sötét gondolatok
Szárnya suhog… Most jön a halál,
Jön a halál.

 

Stetka Éva: JANUÁR

Stetka Éva

Nehéz csillagok ragadtak a cipőmhöz,

Nem is csillag volt, hanem csak téli sár,

Féltem nagyon, pedig tudtam, szívemben őrködsz

Oldalak