Versek

Török Sophie és a női lélek rejtelmei

Török Sophie

Eredeti neve Tanner Ilona, író és költő volt, lélektani lírát alkotott. Bár szociális lázongások nem jellemezték, a szabadverseit mégis az expresszionizmus ihlette, amelyekben az önmegvetéstől az önimádatig bármilyen érzés megtalálható.

Fazekas Mihály, Debrecen ikonikus alakja

Fazekas Mihály

Költő és botanikus volt. A korai költeményei a katonaélethez, valamint a szerelem témájához kötődnek, stílusuk természetes és közvetlen. Eleinte a török elleni háború mellett állt, de később ellenezte azt.

Szepes Mária maradandó mondanivalói

A fiatal Szepes Mária

Író, forgatókönyvíró, költő és színész. Legismertebb művei A Vörös Oroszlán és a Pöttyös Panni-sorozat.

Péter Erika gyógyító költészete

Péter Erika

Költő és író, a békéscsabai Körösvidéki Irodalmi Társaság tagja. Weöres Sándort és a kortárs Kamarás Klárát tekinti  példaképének.

Lázár Bence András: boncolás és költészet

Lázár Bence András

Költő és orvos, akiről Borbély Szilárd így nyilatkozott: „Üdítő ez a szabad hang, amely finom eszközökkel, kevés mozdulattal mutatja fel a szöveg mögött megbúvó értelmet, amely a dolgokra való eddigi rápillantás számára láthatatlan szokott maradni.” A stílusa komolysága megelőzi a korosztályát.

Bede Anna antikvitása

Bede Anna

Költő és műfordító volt. Kezdettől fogva az aprólékosság jellemezte, amit olyan formában valósított meg, ami hazánkban ritkaságnak számított. A költeményei hétköznapi témákról szóltak.

Debreceni Boglárka, a kreatív újító

Debreceni Boglárka

Író, költő, szerkesztő, kritikus és az Irodalmi Rádió szerzője. Alkotott már kritika, recenzió, novella, tanulmány és regény műfajokban is. Rendszeresen jelennek meg írásai irodalmi, művészeti, társadalomtudományi, továbbá pedagógiai folyóiratokban. Verseit és novelláit angol, szerb, illetve török nyelvre is lefordították.

Berzsenyi Dániel, a magányos klasszicista

Berzsenyi Dániel

Az egyik legnagyobb hazai ódaköltő, aki ötvözte a klasszikus és a nemzeti elemeket. Példaképéhez, Horatiushoz hasonlóan legfőbb témái a vitézség, a szerelem és az arany középút eszméi voltak.

Hartay Csaba láttatja a láthatatlant

Hartay Csaba

Intellektuális-tárgyias, újklasszicista némileg szentimentális, újromantikus stílusú kisprózai költő, író, aki alkotott már a magánlíra, a minilíra, a nanolíra és a félperces műfajban is. Nem másol senkit, nem követ költői divatot.

Gulyás Pál, a polihisztor

Gulyás Pál

Költő, tudós, tanár és elgondolkodtató stílusú népi író volt. Példaképeinek európai látókörű debreceni kötődésű költőket tekintett, mint Csokonai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály.

Oldalak