Versek

Hatvan éve halott Nadányi Zoltán

Nadányi Zoltán

Csaknem annyi éve halott a bihari trubadúr, mint amennyi évet élt, 1892-ben született Feketegyőrösön (mára teljesen elrománosodott partiumi kisfalu), s 1955-ben halt meg Budapesten.

Ábrányi Emil „népszerelme”

Ábrányi Emil

Ábrányi Emilnek annyi hajdú-bihari (nyírségi) érintettsége mindenképpen van, hogy az édesapja, Ábrányi Kornél (1822-1903) zeneszerző Nyírábrányban született, akkor Szentgyörgyábrány volt a település neve.

Weöres Sándor centenáriuma

Weöres Sándor

Noha tavaly volt századik esztendeje, hogy Vas megye székhelyén meglátta a napvilágot, ma is zajlanak a centenárium eseményei – Hajdú-Biharban is. 1989-ben halt meg, „gengszterváltós” időkben, január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Költő, író, műfordító volt, modern irodalmunk egyik legnagyobb, világirodalmi rangú alkotója, Baumgarten- és Kossuth-díjas. Felesége, Károlyi Amy 3 évvel idősebb volt nála, ráadásul túlélte őt tizennégy évvel, ám így sem élt kevés időt, 75 évesen hagyta itt az árnyékvilágot.

Százéves lenne Tóth Endre költő

Tóth Endre

1914-ben született, irodalmi pályája a múlt század harmincas éveiben indult. Költészetére kezdettől erős hatást tett a népi mozgalom, későbbi munkássága során pedig mindig is tetten érhető volt a ragaszkodás Debrecenhez, a debreceni irodalmi hagyományokhoz. A József Attila és Csokonai-díjas költő, a Magyar Írószövetség örökös tagja életének 97. évében, augusztus 16-án debreceni otthonában hunyt el.

175 éve született Thaly Kálmán

Thaly Kálmán

Thaly Kálmán (Csép1839. – Zablát1909.) költő, író, tiszteletbeli bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, országgyűlési képviselő volt, Jókai Mór másodunokatestvére.

A maradandó Sík Sándor

Sík Sándor 1955 körül

125 éve, 1889-ben született a fővárosban, s 1963 őszén halt meg ugyanott.  Apja ügyvéd volt, anyja, Winternitz Flóra, aki a zsidó vallásból még a gyermekek születése előtt katolikus hitre tért.

120 éve született Komjáthy Aladár

Komjáthy Aladár

1894-ben született s 1963-ban halt meg a költő, természettudós. Budapesten szerzett diplomát, matematikából doktorált Fejér Lipót tanítványaként. 1919-ben a Budapesti Tudományegyetem politikai megbízottjának, Dienes Pálnak, Babits barátjának volt a titkára. 

120 éve született Boncza Berta (Csinszka)

Boncza Berta

Csinszka szerelmes volt a magyar irodalomba és művészetbe, ezért választotta férfiúit ezek művelői közül. Adyval kapcsolatban emlegetik legtöbbször, pedig Márffy Ödönnel több ideig kötötte össze a sorsa, számos remek festménynek volt tárgya-ihletője.

Százéves lenne az „ördöggörcs” költője

Karinthy Gábor

Kiterjedt a halhatatlan zseni, Karinthy Frigyes családja, a famíliában nemzedékeken át vannak olyan nevek, amelyek megmaradnak az időben. Ilyen alak a költő egyik fia is, akit első felesége, Judik Etel szült Budapesten 1914-ben. (Majd hatvanévesen, 1974 őszén hal meg ugyanott.)

Karig Sára évszázada

Karig Sára

Száz éve született, s a múlt évszázad legvégén halt meg (1999-ben 84 évesen). Az ő évszázada a 20. század volt, megélte sok viharát.

Oldalak