Örökölhető adósságok

Lehet, illetve kell adósságot örökölni? Ez a kérdés merül fel sok esetben a hagyatéki tárgyalásra várva. Igen, lehet, de nem kötelező! Megkérdeztük jogi szakértőnket, a Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda munkatársát, hogy mit ír elő a jogszabály.

Az ember halálával hagyatéka, mint egész száll az örökösre. Örökölni törvény, vagy végintézkedés alapján lehet. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a törvény az irányadó. A hagyaték tárgyát képező vagyontárgyakat (ingót és ingatlant), valamint a vagyont terhelő úgynevezett negatív értékeket (adósságot, hitelt, kötelezettséget) örökli a törvényes, vagy a végrendelet szerinti örökös.

A Ptk 679. § (1) bekezdése alapján az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival felel a hitelezőknek az örökös az adósságért és teherért csak a hagyaték erejéig felel. Ez azt jelenti, hogy például abban az esetben, ha valaki egy 15 millió forintos adóssággal terhelt, de jelen helyzetben 9 millió forintot érő ingatlant örököl, akkor az örökös 9 millió forint erejéig felel a tartozásért, köteles azért helytállni. Abban az esetben, amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai, vagy hasznai már nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Aki nem kíván örökölni, lehetősége van

  1. az öröklésről lemondani, illetve
  2. az öröklés visszautasítására.

1./ Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben egészben, vagy részben lemondhat azonban az öröklésről. A lemondás csak akkor hat ki a lemondó leszármazóira, ha a megállapodás így szól, vagy ha az a kötelesrészt elérő kielégítés fejében történt. A lemondás ellenkező megállapodás hiányában kiterjed arra is, amivel a lemondó hányada utóbb másnak kiesése következtében növekszik, úgyszintén arra a vagyonra, amelyet az örökhagyó a lemondás után szerzett, kivéve, ha a szerzés az örökhagyó vagyonában olyan rendkívüli növekedést idézett elő, amelynek ismeretében a lemondó nyilatkozatát nem tette volna meg.

2./ Az örökös - ha nem kíván örökölni - az örökhagyó halálát követően, az öröklés megnyílta után a közjegyző előtt az örökséget visszautasíthatja. Minden egyes öröklésre jogosultnak külön kell az örökség visszautasításáról nyilatkoznia. Amennyiben öröklésre jogosult nem marad, akkor a Magyar Állam örököl.

 

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.