Támogatás nincs - veszélyben az idősellátás

Gondozóra várva

Veszélyben van csaknem ötszáz időskorú ember szociális ellátása – ezzel a hírrel keresett meg nemrégiben Debrecenben tucatnyi gondozónő – félelmüknek, aggodalmuknak hangot adva.

A Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ dolgozói, mintegy ötvenen, maguk is veszélybe kerültek, hiszen úgy tűnik, anyagilag ellehetetlenült munkaadójuk. A dolgozók elmondása alapján ugyancsak bizonytalanná vált mintegy 1200 idős ember szociális étkeztetése.

Elmondták, hogy sokan, köztük gondozottak is a Hír Tévéből értesültek arról, hogy már nem a Baptista Szeretetszolgálat a fenntartójuk, hanem a Magyar Iszlám Központ.

Panaszaik között sorolták, hogy a decemberi fizetésüket január 23-án kapták meg.  Ezért január óta találkozásunkig már mintegy 15-en felmondtak.

Az egyik dolgozó állítása szerint a nyugdíjintézet nyilvántartása szerint „végrehajtói”, illetve „tanyagondnoki” munkakörben vannak foglalkoztatva.

A napi, munkavégzéssel kapcsolatos problémák között említették, hogy naponta kilenc ellátotthoz kell elmenni, de az útidő 15 percnél nem lehet több. Nem lehet a gondozási időt tömbösíteni, vagyis igény szerint ritkábban látogatni az időseket, de több időt ott tölteni. Pedig előfordul, hogy a látogatási óra végén jut eszébe a gondozottnak, hogy nincs otthon kenyér.

A vezetőség ígérte, hogy ésszerű körzeteket hoznak létre, de ez nem történt meg. Így gyakran a város egyik pontjából a másikba kell eljutni negyed óra alatt. Néha lehetetlen betartani azt is, hogy a külső tevékenység maximum 30 perc legyen, hiszen például egy háziorvosi látogatás, receptíratás lényegesen több időt vesz igénybe.

Elmondták, hogy nevetséges módon, a saját mobiltelefonjukon keresztül ellenőrzik őket, illetve kérnek véleményt munkájukról az idősektől, sokszor demens ellátottól.

A problémák okát firtatva elmondták, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzése problémákat, szabálytalanságokat talált a munkaidő elszámolásában, noha a dolgozók aszerint tették ezt, ahogy előző vezetőjük előírta. Ezt követte a Magyar Államkincstár vizsgálata tavaly májusban, majd a dolgozók információja szerint december 8-tól felfüggesztették az állami normatíva folyósítását.

Mivel a helyzet bonyolultnak tűnik, ezért a Díszpolgár Magazin elektronikus levélben kereste meg a központ vezetőjét, Nagy Zsolt igazgatót, február 19-én. Kérdéseinkre a válaszokat a napokban kaptuk.

 - Mikor lett Ön a vezetője a Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató központnak?

- 2013. december 11-én nevezett ki a fenntartó, a Gondoskodó Figyelem Oktatási - Szociális Szolgáltató Központ vezetője.

- Akkor ki volt a fenntartója, illetve melyik egyház „gondoskodása” alatt működtek?

- 2013. április 1-től a Gondoskodó Figyelem Oktatási - Szociális Szolgáltató Központ volt a fenntartó, amely a Baptista Szeretetszolgálattól vette át a fenntartást.

- Ha váltás történt az egyházi háttérben, miért és mikor?

- A fenntartóváltást az akkori intézményvezető, Szűcs Kornél kezdeményezte. A dolgozók ugyanazokkal a feltételekkel, változatlan formában végezték a munkájukat, mint az előző fenntartó, a Baptista Szeretetszolgálat irányítása alatt.

- Tájékoztatták-e erről a dolgozókat?

- A fenntartóváltás után a dolgozók tájékoztatását a korábbi vezető, Szűcs Kornél és szakmai stábja végezte el.

- Készültek-e új munkaszerződések a dolgozókkal?

- Mivel a fenntartóváltáskor az intézmény, annak vezetése, munkaszervezése nem változott, a munkáltatói jogokat továbbra is az addigi intézményvezető, Szűcs Kornél gyakorolta, így nem volt szükség a meglévő munkaszerződések módosítására.

- Ki és mikor kezdte el ellenőrizni a dolgozók tevékenységét?

- Az intézmény új vezetése a fenntartóval közösen, az intézmény dokumentáció teljes körű átvételének megtörténte után, 2014 márciusától átfogó belső ellenőrzést rendelt el. Ezzel párhuzamosan az ellenőrző hatóságok (Kormányhivatal, NRSZH, Magyar Államkincstár) is végezték az intézmény soros illetve soron kívüli vizsgálatát.

- Milyen szabálytalanságokat állapítottak meg?

- Az új intézményvezetés által végzett átfogó vizsgálat több szabálytalanságot, szakmai és adminisztratív hibát tárt fel, melyek kiigazításáról a hatóságokkal egyeztetve azonnal gondoskodott.

- Miért szüntette meg az állami normatíva támogatás folyósítását a MÁK?

- A Magyar Államkincstár 2014 tavaszán kezdte el vizsgálni a házi segítségnyújtás 2013. évi ellátó tevékenységét. A vizsgálat egyes dolgozóknak az ellátottaknál 2013. évben végzett tevékenységében hiányosságokat tárt fel. A hibák feltárása után a MÁK úgy ítélte meg, hogy ezek a dolgozók 2013-ban nem teljesen a törvényi szabályozásnak megfelelően végezték munkájukat az ellátottaknál. A MÁK által kiadott határozat alapján felmerülhet a bűncselekmény gyanúja, ezért a MÁK feljelentést tett a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, ahol jelenleg is folyik a vizsgálat. A jogszabályok a Kincstárnak lehetőséget adnak a vizsgálat befejezéséig a támogatás folyósításának felfüggesztésére, ebben az esetben a MÁK ezt a legszigorúbb szankciót alkalmazta.

- Ön szerint ki a felelős a hibás gyakorlatért? Ha hibás egyáltalán és nem arról van szó, hogy nehezen betartható központi szabályozásról van szó?

- A MÁK által vizsgált időszakban a feltárt hibákért egyértelműen a korábbi intézményvezető és szakmai vezetése tehető felelőssé. Rossz döntésekkel, utasításokkal tették lehetetlenné a jogszerű szakmai munkát. Azok a dolgozók is hibáztak, akik nem a törvényi szabályozásnak és munkaszerződésükben vállaltaknak megfelelően végezték munkájukat. A rendelkezésünkre álló adatok szerint az előző évek hibás gyakorlatát folytatva, sokszor nem a valós tevékenységüket írták le a gondozási naplójukban és nem jelezték a hiányosságokat az új fenntartónak sem. Az intézmény előző vezetése szakmai irányításának és egyes dolgozók munkájának hibái a 2014. évi vizsgálatoknál derültek ki.

A törvényi szabályozásról elmondható, hogy a gondozókkal kapcsolatban olyan elvárásokat támaszt, amelyek teljesítése nem könnyű, sok terhet rak azokra a munkavállalókra, akik tisztességesen, lelkiismeretesen mindent megtesznek az ellátottak emberhez méltó életének megteremtésében.

- Mennyire kerültek nehéz helyzetbe a gondozottak ellátását illetően?

- Jelenleg, ha nehézségek árán is, dolgozóink lelkiismeretes munkájával megoldott a gondozottak ellátása. A kötelezettségeinket annak ellenére teljesítjük, hogy jelenleg már 3 hónapja nem kap a fenntartó normatív támogatást az ellátás elvégzésére. Szinte egyedi esetekként kezelünk minden helyzetet, mert számunkra az ellátottak sorsa a legfontosabb, ők segítségre szoruló emberek, nem pedig számok és adatok egy dokumentumban.

-Tudomása  szerint mennyien mondtak fel a helyzet miatt?

- Nincs tömeges felmondás, de ha továbbra sem folyósítja a munkabérhez szükséges forrásokat a Magyar Államkincstár, akkor több száz dolgozó élete lehetetlenül el, és az általuk gondozottak ellátása kilátástalan helyzetbe kerül.

- Sok idős ellátott csak a tévéből értesült arról, hogy a baptista egyház fenntartásából az iszlám közösséghez kerültek. Erről mi a véleménye?

- Nem a Magyarországi Baptista Egyház fenntartásából, hanem a Baptista Szeretetszolgálat mint fenntartó intézménytől vette át a Gondoskodó Figyelem Oktatási - Szociális Szolgáltató Központ a fenntartói feladatokat. Nem került a Magyar Iszlám Közösséghez egyetlen ellátott sem, hiszen a Gondoskodó Figyelem Oktatási - Szociális Szolgáltató Központ, mint nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy lett a fenntartója a Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ szociális szolgáltatónak. A Magyar Iszlám Közösség nem irányítja a szervezetet, az szakmailag és gazdaságilag is önálló intézmény.

Tudomásom szerint, az intézmény akkori vezetése teljes körű tájékoztatást adott a fenntartóváltásról. Nem titkoltuk senki előtt, hogy ki a fenntartó alapítója, hiszen nem ez számított az ellátás minősége és színvonala szempontjából, hanem az emberséges, figyelmes, a jogszabályi keretek között működő szakmai munka.

- Ön szerint mennyire elégedettek a dolgozók? És ha nem elégedettek, miért nem? Mik a fő elégedetlenségi okok?

- Az elmúlt évben több elégedettségi felmérést is végeztünk, ahol döntően pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az ellátottaink szeretnek bennünket, elégedettek a gondozóik munkájával, ezt írásban is megerősítették. A kialakult helyzetben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot munkatársainkkal, akik szinte kivétel nélkül támogatják a megoldásra tett erőfeszítéseinket, és aláírásukkal is megerősítették azt a petíciót, amelyet Balog Zoltán miniszter úrnak szeretnének eljuttatni.

- Mi lesz az idősekkel és a dolgozókkal 2 hét múlva?

- Reményeim szerint sikerül megállapodnunk a megfelelő hatóságokkal a működés további folytatásához szükséges források biztosításáról. Bízom benne, hogy nem csak nekünk fontos annak a közel 600 dolgozónak a munkahelye és a több ezer rászoruló ellátása, akiket az előző vezetés és néhány munkavállaló korábbi években elkövetett hibái miatt büntetnek.

Azt várjuk, hogy az illetékes hatóságok rövid időn belül számunkra kedvező döntést hoznak. Amennyiben dolgozóink ki tudnak tartani addig és meg tudják oldani ezt az átmeneti időszakot az életükben - ami a helyzetükben nagyon nehéz -, akkor folytathatjuk az ellátó szolgáltatásunkat. Mi mindent megteszünk ezért.

 

Legfrissebb, március 10-i információink szerint a dolgozók fele, mintegy 20-25 ember felmondott, így már vannak ellátatlan idősek, köztük napi fürdetésre szorulók is, és a Központ a mai napig nem fizette ki a dolgozók januári, februári bérét.

 

Barna Attila

Hozzászólások

dolgozó

Én több mint 5 évig dolgoztam ott, de azért, mert fizetést nem kaptam januárit, februárit muszáj voltam ott hagyni a céget, de mintha, akik sajnálatos módon nem tudtunk fizetés nélkül is ott dolgozni, a mi bérünkről nem beszél Nagy Zsolt. Nem önszántamból hagytam ott, nem volt fizetés, sajnálom a gondozottakat is, és az ottani vezetők is korrektek voltak.Remélem, mi is megkapjuk a nekünk járó fizetést, mert ledolgoztuk.

Fizetés

5 éve dolgozom itt, előtte ugyan ezt már egyszer eljátszották velünk, aki emlékszik ALVINCZI néven futott.Akkori utolsó 1-2 havi bérünket se fizették ki még a mai napig sem (amit már nem is fognak), alá kellett írnom a papírokat, mert nem kaptam volna munkanélküli járadékot. Most megint azt érzem, a felső vezetés bujkál elölünk, de még követel tőlünk, nem kér! Napi szinten el kell játszanom az idős rám szoruló embereknek, hogy nincs semmi baj, én rám mindig számíthatnak. És nem gondolják, hogy a gondozónőknek is számít az a szó, hogy becsület, vagy lelki ismeret? Hol vannak a vezetőink? Nem kellett volna kiállni elénk, és nem megint a Médiából megtudni, hogy baj van!? Mi lesz a kis öregjeinkkel? Már másodszor hagyom őket cserbe? Hogy nézzek a szemükbe, ha találkozom velük az utcán? És önök, akik ide juttattak bennünket, tudnak tükörbe nézni, vagy a szülei szemébe?

Ki is a felelős?

Én 6 évig dolgoztam ennél a cégnél, tisztességgel, becsülettel végeztem a munkám. Azt gondolom, nem lehet nagyobb bizonyíték rá annál, hogy az elsőként felvett gondozottaimmal számoltam le a cégtől. 6 éven keresztül nem váltakoztattam a gondozottaimat és ők sem akartak soha mást helyettem! Szinte családtagként segítettem az ő mindennapjaikat! Olyan titkokat bíztak rám, amit még a családtagjaik sem tudtak!!! Az igazgató úr felelősöket keres, a dolgozókat okolja, elterelve a saját hibáiról, kapzsiságáról a figyelmet!! Bevezette a gondozási díjat, amit egyetlen más cég sem tett. Saját magunk fizettük ki a gondozottak helyett, mert erkölcstelennek tartottuk, hogy ugyan ezt a szolgáltatást minden más cég ingyen nyújtja! És tudta, tisztába volt vele, hogy a saját munkabérünkből fizetjük ki ezt az összeget mindaddig, amíg más cégek is be nem vezetik, mert ki vagyunk szolgáltatva, szükségünk van a munkahelyre! Fizettünk azért, hogy dolgozhassunk.Nem mi dolgozók hibáztunk!! A gondozási napló csak egy nyomtatvány, amibe ők szabták meg, hogy mit kell írnunk, a valóságban pedig sokkal, de sokkal többet tettünk a gondozottaink érdekében!! Ha kellett, tetőre másztunk a beázás elhárítása érdekében, ha kellett, kapáltunk, saját autónkkal vittük a gondozottat a legközelebbi városba orvosi vizsgálatokra, mert hiába mondták ők, hogy vigye el a gyereke, sajnos van, akinek nincs és van, akinek az ország másik felében él a gyereke. Ezt a helyzetet mi magunk oldottuk meg úgy, hogy akár egy nap szabadságot szántunk rá! Ám ennek nyoma nem lehetett a naplóban! Semmit nem tud a munkánkról, csak másokat okol!! Többek közt olyan dolgozókat,akik a szakmát kirázzák az ujjukból, akik lelkiismeretesen, tisztességesen végezték a munkájukat! Érdekes, hogy ellenőrzések mindig is voltak és mégis mindig rendben volt minden, csak azóta van káosz, mióta ő a vezető! Hiába okolja az előző vezetőséget, a szakmában eltöltött idő mégis őket igazolja! A tisztelt igazgató úr 1 év alatt megbuktatta ezt az addig jól bevezetett, jól működő és jól kiépített hálózatot!! Ellehetetlenítette a dolgozókat,a gondozottakat.Türelmet és kitartást kérnek, könyörgöm, még csak tájékoztatást sem adnak, nem veszik fel a telefont, a hivatalosan elküldött levélre nem válaszolnak, véleményem szerint ez a szociális szakmában nem megengedett viselkedési forma!! Használják a szakma szép szavait:empátia,tolerancia,segítőkészség stb.,csak éppen a gyakorlatban nem tudják alkalmazni!!! A másik dolog, mi hónapról-hónapra élünk, nekünk nincs úgy megtömve a zsebünk, bankszámlánk, mint neki, a tisztességes fizetésünk jó, ha kitart fizetéstől-fizetésig, családot tartunk el, rezsit fizetünk stb. Kérdem én, mindezeket hogyan lehet megoldani a semmiből?A türelem itt kevés, a szolgáltatóknak a számlát időre be kell fizetni, a gyerekeinket bérlet nélkül nem engedik felszállni semmilyen tömegközlekedési járműre, de még azt sem mondhatjuk nekik, hogy ma nincs mit enni. Vegyél nagy levegőket gyerekem, majd talán 2-3 hónap múlva ehetünk, ha lesznek oly kegyesek kifizetni a munkabérünket!! Nem is értem,hogy gondolják ezt? Míg ők dúskálnak a jóban, addig rólunk, szegény, tisztességes dolgozó emberekről az összes bőrt lenyúzzák!!

volt munka

Minden szó így igaz! A szoc.munkához az íróasztal mögül nem ért senki! Terepen végzett munkáról semmi gyakorlati tudást sem lehet megszerezni.Ha a vezető emberek tudnák, mi ez az egész "gondozás", nem tartanánk itt! Sajnos csak ülnek és beszélik a semmit napról napra! Szégyen, ami ebben az országban megy! Szép szavak, szeretet nevében lopni csalni hazudni, tehetetlen védtelen emberek kárára!

Van tömeges felmondás.Sok a

Van tömeges felmondás.Sok a hazudozás.

Felelőst keresünk?

Úgy vélem, minden dolgozó tisztességesen, az elvárásoknak megfelelően végezte a munkáját. Az, hogy a cég alapításától idáig milyen elvárásoknak kellett megfelelni, mindig az adott törvény és FENNTARTÓ, igazgató, szakmai vezető határozta meg, ha egyáltalán értett hozzá és nem csak azért ült az adott székben, mert jó fizetést kapott érte és szakmailag, erkölcsileg, emberileg egy nagy nulla volt, vagy van. Volt olyan vezető, aki bizonyos kérdésekre csak azt tudta válaszolni, hogy ti vagytok ott, nektek kell ezt megoldani és megcsinálni, de azt, hogy hogyan, azt már nem mondta meg. Most meg bűnbakot keresnek azért, hogy ne kelljen felelniük azért a pénzért, amit eltapsoltak, és a dolgozókat, kis öregeket cserben hagyták. Akkor kérdezem én, ki itt a felelős? Teljesen egyet értek az előttem szólóval, hogy mindenkit családtagként kezeltek, mindenkit fogadott gyerekként szerettek. Mégis, a szenvedő alanyai ők lettek ennek a helyzetnek, mivel egy rosszul gazdálkodó, könnyen meggazdagodó, "sikeres" emberek lettek a vezetőink. Elvárások még a mai napig vannak, függetlenül attól, hogy eszünk-e a mai napon, vagy be tudjuk-e fizetni a villanyszámlát, vagy a törlesztőnkkel mit tegyünk, vagy a végrehajtó irodát felmerjük-e keresni. Ezek olyan kérdések, amiket ott FENT nem tudnak, hiszen nekik ilyen gondjaik nincsenek. De olyan gondjaik sincsenek, hogy esetleg beszélni kellene velünk, vagy egyáltalán a szemünkbe nézni a kialakult helyzet miatt, hiszen hónapok óta nem láttuk őket, - csak a TV-ben - és a hangjukat sem hallottuk, - bocsánat ez sem igaz hallottuk a TV- n keresztül, ahogyan próbálták magukat tisztára mosni és mindenért az előző vezetést hibáztatni és a dolgozókra hárítani a felelősséget, de SENKI nem mert közülük elénk állni, "postást" küldtek maguk helyett. Remélem, egyszer azt is megélem, hogy a TV azt sugározza, hogy olyan gondjaik vannak, mint most nekünk és megismerik a pénztelenség érzését.

Iszlám vagy nem iszlám?

Hiába próbálnak csúsztatni, de azért azt mindenkinek tudni kell, hogy a fenntartóként emlegetett Gondoskodó Figyelem Oktatási - Szociális Szolgáltató Központ a Magyar Iszlám Közösség belső egyházi jogi személye. A másik csúsztatás, amit az újságok írnak, hogy évek alatt milyen ellátó hálózatot épített ki a Gondoskodó Figyelem, mint fenntartó. A válasz: semmilyent!!!! Az ellátó hálózatot, illetve a Kelet-magyarországi Humán és a Kelet-Magyarországi Szociális Központot Szűcs Kornél hozta létre és fejlesztette hálózattá (korábban még az Út és Erény Közössége Egyház keretein belül) amit a Baptista Szeretetszolgálat vett át tőle egy időre (mivel megszűnt az Út és Erény, mint egyház, így nem járt már az egyházi normatíva). 2013 tavaszán Szűcs Kornél már nem akart a baptistáknál maradni, ezért az egyházi finanszírozás megőrzése miatt új egyházat keresett és így vette át az egész intézményrendszert a Gondoskodó Figyelem. Időközben az új fenntartó rájött, hogy mennyi pénz van a rendszerben és megszabadult Szűcstől, hogy ne kelljen osztozni a javakon. Sajnos, most megint a pénzt "kitermelők", a gondozók és az egyéb dolgozók vannak bajban, a többiek röhögnek a markukba, ellopták már, amit el lehetett. A dolgozók nem kaptak fizetést, de a vezetőség, az igen. És mi, akik naponta találkozunk a gondozottakkal, csak szégyenkezünk előttük, hogy ez megtörténhet ma Magyarországon. Az új fenntartót nem érdekli egy dolgozó sem, egy gondozott sem, csak az, hogy ha ez megszűnne, akkor miből tömnék tele a zsebüket. Ezért akarják, hogy ne mondjunk fel, végezzük a munkánkat és legyünk türelemmel. De a boltban a türelemre nem adnak semmit!!!!!! És ha kell, pereskedni is fogunk és elmondjuk, hogy hogy kellett lepapírozni a gondozottakat, hogy ők jó pénzt kapjanak, míg mi a saját zsebünkből fizettük a gondozási díjakat.

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.