Impresszum

A www.diszpolgar.hu internetes sajtótermék kiadója:

DISZ Közéleti, Kulturális és Sportegyesület

Székhelye: Debrecen, Simonffy u. 57.

Képviselő és felelős kiadó: dr. Dobrossy István

Telefon: +36-70/389-41-74

E-mail: drdobrossy@drdobrossy.com

Főszerkesztő: Barna Attila

Levelezési cím: Debrecen, Simonffy u. 57.

E-mail: barnaattyla@gmail.com

 

Tisztelt Olvasó!

Az internetes újságunk célja, hogy

- a debreceni polgároknak – és Debrecenen kívül is - híreket adjon Debrecen, de városunkon túl az ország dolgairól,

- elemzéseket, véleményeket tegyen közzé a polgárokat érintő legfontosabb eseményekről

- híd legyen a politikai bal- és jobboldal között, megismertesse a civil szervezetek elképzeléseit városunk, országunk jövőjével kapcsolatban,

- a civil társadalom mindennapos problémáival foglalkozzon, ezért minden írásunknál lehetővé tesszük, hogy az olvasók hozzászóljanak,

- folyamatosan az olvasók igényeihez alkalmazkodva alakítsa az újság tartalmát.

Az alapító szervezet nem válhat egyetlen politikai párt szócsövévé sem. Olyan tartalmakat kívánunk terjeszteni, amelyek

- szélsőségektől mentesek.

Segíteni, jobbítani akarunk! Szeretnénk értékeket teremteni és közvetíteni! Határainkon belül és kívülről is!

Példaképként tekintünk például Nelson Mandelára, Ferenc pápára, Böjte Csabára és még sok más személyre, akik életpályájukkal azon voltak és vannak, hogy a világ élhetőbbé, elviselhetőbbé váljon mindenki számára függetlenül a faji, vallási és politikai hovatartozástól.

A rosszra fel kívánjuk hívni az olvasók figyelmét, ha tudunk, ötletet adunk javítására, de a puszta figyelemfelhívás is feladatunk. Elismerni és bemutatni kívánjuk az értékeket.

Célunk olyan hangot találni és közvetíteni, amely hiányzik a mai, magyarországi sajtópalettáról. Kritika, elfogultság nélkül, a tények tisztelete, mértékadó véleménnyel magyarázva. Facebook oldalunkon keresztül megosztunk más sajtótermékektől a mi stílusunknál élesebb hangú cikkeket is, ha azok olyasmire hívják fel az olvasók figyelmét, amit károsnak tekintünk társadalmunkban.

Rovatainkkal a közélettől, a kultúrán keresztül a sportig minden olvasóréteget meg kívánunk szólítani.

Ehhez a munkához kérjük olvasóink segítségét.

Dr. Dobrossy István (kiadóvezető)

Barna Attila (főszerkesztő)