Impresszum

A www.diszpolgar.hu internetes sajtótermék kiadója:

DISZ Közéleti Kulturális és Sportegyesület

Székhelye: Debrecen, Simonffy u. 57.

Képviselő és felelős kiadó: dr. Dobrossy István

Telefon: +36704281772

E-mail: idobrossy@gmail.com

Főszerkesztő: Barna Attila

Levelezési cím: Debrecen, Simonffy u. 57.

E-mail: diszdiszpolgar@gmail.com

 

Tisztelt Olvasó!

Az internetes újságunk célja, hogy

- a debreceni polgároknak – és reméljük, Debrecenen kívül is - híreket adjon Debrecen, de városunkon túl az ország dolgairól,

- elemzéseket tegyen közzé a polgárokat érintő legfontosabb eseményekről, politikai és egyéb intézkedésekről,

- híd legyen a politikai bal- és jobboldal között, megismertesse a politikai és civil szervezetek elképzeléseit városunk, országunk jövőjével kapcsolatban,

- a civil társadalom mindennapos problémáival foglalkozzon, ezért minden hírünkhöz, elemzésünkhöz lehetővé tesszük, hogy az olvasók hozzászóljanak,

- folyamatosan az olvasók igényeihez alkalmazkodva alakítsa az újság megjelenését és tartalmát.

Az alapító szervezet a politikai centrumban van, ezért az újság nem válhat egyetlen politikai párt szócsövévé sem. Nem titkoltan olyan tartalmakat kívánunk terjeszteni, amelyek

- szélsőségektől mentesek,

- a magyar társadalmat közelebb viszik Európához, mivel az a meggyőződésünk, hogy most Európa 6. legszegényebb országaként távolabb vagyunk a fejlett világtól, mint két évtizede a rendszerváltáskor voltunk.

Segíteni, jobbítani akarunk! Szeretnénk értékeket teremteni és közvetíteni! Határainkon belül és kívülről is!

Példaképként tekintünk például Nelson Mandelára, Ferenc pápára, Böjte Csabára, és még sok más személyre, akik életpályájukkal azon voltak és vannak, hogy a világ élhetőbbé, elviselhetőbbé váljon mindenki számára függetlenül a faji, vallási és politikai hovatartozástól.

A rosszra fel kívánjuk hívni az olvasók figyelmét, ha tudunk, ötletet adunk javítására, de a puszta figyelemfelhívás is feladatunk. Elismerni és bemutatni kívánjuk az értékeket.

Célunk olyan hangot találni és közvetíteni, amely hiányzik a mai, magyarországi sajtópalettáról. Kritika, elfogultság nélkül, a tények tisztelete, mértékadó véleménnyel magyarázva. Átveszünk más sajtótermékektől a mi stílusunknál élesebb hangú cikkeket is, ha azok olyasmire hívják fel az olvasók figyelmét, amit károsnak tekintünk társadalmunkban.

Rovatainkkal a közélettől, a kultúrán keresztül a sportig minden olvasóréteget meg kívánunk szólítani.

Ehhez a munkához kérjük olvasóink segítségét.

Dr. Dobrossy István (kiadóvezető)

Barna Attila (főszerkesztő)