Hová lesz egy hitközség?

A DZSH székháza

Felbolydult méhkashoz hasonlít mostanság portálunk a Debreceni Zsidó Hitközség ügyeivel kapcsolatban. Úgy tűnik, diszpolgar.hu valamibe nagyon belenyúlt. De nem igazságot osztunk, hanem igazat írunk. Szerkesztőségünket mindig az a cél vezérelte, és ezt a jövőben is így gondoljuk majd, hogy az olvasók tájékoztatása kötelező, a hír szent, a vélemény szabad, ezért adunk helyet közleményeknek is.

Mégis úgy vélekedünk, hogy a birtokunkban lévő dokumentumok a mi állításainkat igazolják.

A hitközség vezetése azt írja Sikkasztás miatt nyomoznak a Debreceni Zsidó Hitközségnél című írásunkra reagálva A Debreceni Zsidó Hitközség elöljáróságának közleménye címmel: „A hitközség ingatlanjait tekintve a hitközség ingatlanállománya a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest változatlan.”

Nos, a szerkesztőségünk birtokában vannak olyan dokumentumok, amelyek ennek ellent mondanak.

Horovitz Tamás, amikor a 95 milliós kölcsönt megkapta, szerződésben vállalta, hogy a kölcsönadó MAZSIHISZ minden DZSH  ingatlanra jelzálogot jegyeztethet be, ha csúszik a visszafizetés. A határidő 2016. június 30-án lejárt, a MAZSIHISZ úgy gondolta, érvényesíti a szerződésben foglalt jogait.

Csakhogy ezt nem tudta. Szerkesztőségünknél van az a levél, amelyet dr. Rosta Márton, a MAZSIHISZ ügyvédje írt az országos vezetés tagjainak. Ebből kiderül:

 

A debreceni kölcsönügylet kapcsán a DZSH tulajdonában álló 1/1 ingatlanokon túlmenően jelzálogjog került alapításra a DZSH tulajdonában lévő 8539 hrsz alatt felvett 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u.17. szám alatt fekvő 1018 m2 alapterületű kivett lakóház, udvar, üzlet megjelölésű ingatlanra. A szerződés alapját képező tulajdoni lapon a DZSH szerepel, mint tulajdonos, míg az ingatlan tulajdoni lapján több széljegy szerepel, köztük Csizmár Mihály tulajdonjog bejegyzési kérelme....Lekértem az ingatlan tulajdoni lapját, melyről megállapítottam, hogy a DZSH résztulajdona Csizmár Mihályhoz került.

Összegezve: a DZSH nem volt jogosult ezen résztulajdont felajánlani fedezetként, lévén, hogy a jelzálogjogot alapító szerződés előtt azt már elidegenítette, csak erről a körülményről (a széljegy tartalmáról) a MAZSIHISZ-t nem tájékoztatta, márpedig ez jogszavatossági kötelezettsége.

Elnézést – most nyers leszek –: a DZSH megtévesztette a MAZSIHISZ-t, amikor olyan ingatlan illetőségről nyilatkozott, hogy a tulajdonában áll, melyről neki tudnia kellett, hogy valótlan.

 

Lényeg: valaki, vagy valakik úgy változtatták meg a tulajdonjogát a fenti ingatlannak, hogy a hitközségi tagok nem tudtak róla, mert nem volt az ügyben közgyűlés.

Hol a pénz, hol a vagyon?

Állításainkat alátámasztja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal határozata (ügyiratszám: 33515/3/2017), amely - többek között - ezt írja:

 

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 2016 07. 26. napján iktatott beadványában jelzálogjog bejegyzését kérte a Debrecen I. ker. 8539. helyrajzi számú, a Debreceni Zsidó Hitközség 24/288 hányadban tulajdonként megjelölt ingatlanra… A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében eljáró dr. Rosta Márton jogi képviselő jelzálog bejegyzés iránti kérelmét elutasítja. …A kérelem vizsgálatakor az ingatlanügyi hatóság megállapította, hogy a fenti helyrajzi számú ingatlanon a zálogkötelezett nem tulajdonos.

Szerkesztőségünknek nem célja bármely közösség életébe beavatkozni. De az értékközvetítés mellet figyelünk az értékmegőrzésre is. Márpedig a zsidó és azon belül is a debreceni zsidó hagyományok őrzésre olykor védelemre szorulnak. Ezért gondoljuk, hogy egy tisztázatlan ügy okán érdemes sokak figyelmét felhívni.

Állításaink mellett sok bizonyíték van a birtokunkban, de ezekkel nem terheljük olvasóinkat. Nem az a célunk, hogy növeljük népszerűségünket, pláne nem az, hogy a jelenlegi DZSH vezetőségét lejárassuk. Azt meg végkép nem akarjuk, hogy magazinunk fórumán gerjedjen egy adok-kapok vita. Tényeket továbbra is szívesen közlünk, érzelemdús véleményeket is, de nem feltétlenül főoldalunkon.

Továbbra is az olvasót szolgáljuk a tisztánlátás reményében.

Barna Attila (főszerkesztő)

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.