A közösség semmibe vétele

Sűrűsödő felhők

Kicsiben megtörténik mindaz, amit nagyban megtesznek. A demokrácia szép eszme, ám sokak szemében vörös posztó. Mindig akadnak, akik a többség ellenében, akár szabályszegéssel is, öntörvényű megoldásokkal, érvényesítik érdekeiket.

Hazánk egyre előkelőbb helyet foglal el a korrupciós nemzetközi listán. A jó helyezés ez esetben nem dicsőség. Minősíti a gazdasági és közélet tisztaságát.

Az alábbi történetben önkényes rendelkezések, intézkedések és korrupciógyanús ügyletek szerepelnek, miközben ellenőrzés és vizsgálat helyett a hivatalok egymásra mutogatnak.

A történet szereplői debreceniek. Név, helyszín nem kerül említésre, bár megérdemelnék, hiszen az iratok alapján megállapítható a demokratikus képviseleti jog, a közösségi érdek semmibe vétele, a működési szabályzatban megfogalmazottak figyelmen kívül hagyása.

A lakásfenntartó három, tízemeletes bérházat üzemeltet. A törvényi változások miatt idén módosítani volt szükséges a SZMSZ-t (Szervezeti Működési Szabályzatot). Az átfogalmazott szabályzatban érdekes pontokra bukkanhat a betűről betűre végigolvasó.

Már a harmadik oldalnál érdemes időzni. A lakásfenntartó közgyűlésén a levezető elnök a felszólalótól megvonhatja a szót, ha nem a napirendhez szól hozzá.

Azzal maradék nélkül egyet lehet érteni, hogy aki olyan magatartást tanúsít, amely a közgyűlés munkáját ellehetetleníti, rendre kell utasítani, vagy távozásra szólítani fel. Azonban az a véleménynyilvánítás korlátozása, hogy napirendenkénti maximum két hozzászólás adatik meg, és azok is hárompercesek lehetnek.

A SZMSZ fontosnak tartja a gyors intézkedést. A fenntartó elnöksége azonban a közös képviselőt túl sok döntési joggal ruházza fel, miközben intézkedéseiről elég utólag tájékoztatni a közgyűlést. Valószínűleg az elnökség tájékoztatása is utólag történhet, s emiatt a vezetés akár kényelmetlen helyzetekbe kerülhet. A fenntartó elnökének bármikor elérhetőnek kell lenni, gyors telefonos egyeztetéssel számtalan kellemetlenség megelőzhető.

Durva emberi jogsértés a szavazólapok kötelező aláírása, melynek hiányában a lakótárs szavazata érvénytelen. Eleink a titkos, szabad választásokért harcoltak, adták életüket, most meg egy közösségi szinten az egészet semmibe veszik.

A számláló bizottság feladatai közül hiányzik az egyetemes felelősség kérdése.

Megint csak aggályos a közös képviselő bankszámlák feletti rendelkezési joga. Mint fentebb említettük, a vezetőség részére kellemetlen meglepetések forrása lehet. Ráadásul a közös képviselő egymaga végezheti a befejezett munkák műszaki ellenőrzését, átvételét, igazolását. Lassan fel lehetne tenni a kérdést: egyáltalán akkor mit csinál a lakásszövetkezet vezetése?

Az SZMSZ-ben megfogalmazott furcsaságok nem előzmény nélküliek. Ugyanis a közös képviselő egy lakásfenntartó kft., melyet az előző év őszének közgyűlése választott meg. Az a közgyűlés azonban szabálytalanul lett összehívva, emiatt nem lehetett határozatképes. Az történt, hogy valamilyen ok miatt az egyik ház lakóit elfelejtették értesíteni, így a lakótársak csak utólag értesültek a közgyűlés tényéről és annak határozatairól, azaz fejük felett döntöttek, vagyis nem közgyűlést, hanem csak részközgyűlést tartottak. Olyan közös képviselőt (kft.-t) kaptak, melyről korábban semmit sem tudtak, ráadásul a gazdasági társaság a bankszámlájuk kezelésére is jogosulttá vált (ennek a háznak külön bankszámlája van).

Az érintett lakók az eljárást először a szövetkezet elnökségénél kifogásolták, majd miután érdemi választ nem kaptak, panaszukat jogi útra terelték. A város illetékes osztálya megtagadta a szövetkezet soronkívüli ellenőrzését, szerintük a törvényességi felügyeletet a jegyző hivatalból végzi. A város jegyzőjéhez eljuttatott panaszra hasonló választ kaptak. Ügyvédhez fordultak. Az ügyvédi keresetre válaszolva az illetékes leszögezte: a közgyűlési határozat addig érvényes, míg a bíróság másként nem rendelkezik.

Jelenleg itt tart az igazságkeresés. Az ügy pikantériája, hogy rossznyelvek szerint a lakásfenntartó kft. vezetője az önkormányzatnál dolgozik. Ha így van, akár az egész korrupciógyanús is lehet.

A nyilvánvaló törvénysértés ellenére a részközgyűlés határozata érvényes. Vajon a meg nem hívott lakók hol kaphatnak végre jogi elégtételt?

Somogyi Ferenc

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.