17. körzet - Borosné Takács Andrea

Borosné Takács Andrea

Borosné Takács Andrea 44 éves, két gyermek édesanyja, a Babu Varázskertje alapítója.
Spiritizmussal, félelem és lélekterápiával foglalkozik, valamint spirituális design és marketing tevékenységgel. Különös összetételű, szabadelvű családban nevelkedett. Szülei elfoglaltsága miatt a nagyszüleinél töltötte gyermekkora felét. A nagymamája a Szabad Európa rádiót hallgató, felvilágosult nő volt, a nagyapja fiatalon jegyző, majd több községben polgármester. Az ő gondolkodásuk, nevelésük nagymértékben befolyásolta érdeklődését és szociális beállítottságát.

 Miért érezte fontosnak, hogy induljon az önkormányzati választásokon?

A figyelmem hamar az emberek életminőségének javítására tett törekvések és a társadalom működési elveinek tanulmányozása felé fordult. Eleinte a vallásban, majd a spiritualitás racionális oldalában kerestem kérdéseimre a választ, így kötöttem ki a humanisztikus pszichológia tanulmányozásánál, ami egyértelmű választ adott arra, miként befolyásolja a társadalom szerkezete az egyén pszichológiai és egzisztenciális létminőségét, valamint, hogy az egyén pszichés állapota és egzisztenciális létminősége hogyan hat vissza a társadalom kulturális, gazdasági és politikai szerkezetére, annak hanyatlására vagy növekedésére.

Meggyőződésem, hogy egy olyan társadalom, amelyik nem veszi figyelembe polgárainak igényeit és nem elégíti ki azokat a megfelelő minőségekben, az óhatatlanul összeomlik. Amennyiben viszont a társadalom tagjaira, mint egyénre fókuszálva igyekszünk felépíteni egy társadalmat, a siker nem marad el, gyümölcse egy virágzó állam, gazdag kultúra és növekvő, stabil gazdaság, mely szerkezeténél fogva önmagát növeli.

Mi az, amit konkrétabban tennivalónak érez?

A nagyszüleimtől kapott útravalóval, valamint látásmódommal, tapasztalataimmal szeretném a képviselőtestület munkáját támogatni a debreceni lakosokért tett erőfeszítéseikben, a lakosok életminőségének javításában, elsősorban a munkahelyteremtés megoldásában, valamint a kulturális és oktatási szféra normalizálásában, mind a saját, 17-es körzetemben, mind a város egyéb területein lakókat illetően.

Miért éppen a DISZ-t választotta?

A jelenleg induló pártok, csoportosulások közül a DISZ találtatott a leghumánusabbnak ilyen tekintetben, valódi „liberális” programja tükrözi elgondolásaim megvalósításának lehetőségeit és a csapatmunka lehetőségét.

A DISZ és dr. Dobrossy István polgármesterjelölt támogatja