Végre rendet!

Kínai katonai rend

A rend hétköznapi értelemben a tárgyak, lakóhely, terület, társadalom rendezettsége. Több eltérő jelentése is van: szerzetesrend, társadalmi rendek, biológiai rendszertani besorolás rendje, matematikai rend, de egyházi rend és rendfokozat is.

Rokon értelmű szavai: rendszer, sor, szabályos, összhangzatos, törvényes, törvényszerű, rendesen, szabályosan, törvény szerint, szabály szerint, annak rendje szerint. Magyar szólásmondás szerint is „Rend a lelke mindennek”. A japán Marie Kondo könyve, a Rend a lelke mindennek a rendetlenség megszüntetésének praktikáit ismerteti meg gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. A Kárpátia együttes szintén írt dalt a rendről. Rend a lelke mindennek számuk szövege magyar közmondásokból áll.

József Attila kései költészetének kulcsszava a rend. Társadalmi rendet értette alatta, olyan értelmes társadalmi rendet, amelyben humánus törvények biztosítják az ember szabadságát. Az Eszmélet és a Levegőt! c. versei e vágyáról szólnak. A versek keletkezésének oka éppen a rend hiánya. A költő és szűkebb és tágabb környezete a rend hiányáról tanúskodott. Magánéletében szaporodtak a gondok (nem tud családot alapítani, szerelmi kudarcok, szegénység, betegségek, az elismerés elmaradása), a társadalomban is kedvezőtlen változások történtek (fasizmus). Lelkében a keserűség rakódott, mint a guanó. Megoldást csak az öngyilkosságban talált, tehervonat alá vetette magát a balatonszárszói állomáson.

Bárhogy közelítjük meg a rend kérdéskörét, vitathatatlan szükségszerűség az élet szabályozása. Az öntörvényűség, az egoizmus az embertársak jogait veszi semmibe. A többség által elfogadott törvények, írott és íratlan szabályok, kialakult szokások betartása, elfogadása lehet a békés egymás mellett élés záloga. A diktatúra mindig a kisebbség uralkodása a többség felett. Hatalmát csak részrehajló törvényekkel, erőszakkal, szolga szinten hű pártkatonákkal képes ideig-óráig fenntartani, mert „…Habár fölül a gálya, S alul a víznek árja, Azért a víz az úr!”, azaz a nép. Petőfi a Föltámadott a tenger c. költeményében figyelmeztet minden zsarnokot: Jegyezd vele az égre, Örök tanúságúl…”, előbb-utóbb utoléri a végzet, a nép haragja. Népéről megfeledkezőknek szól Ady Endre figyelmeztetése is „…Hé, nagyurak: sok rossz fehér ököl, Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe Rettenetes, nagy dühvel özönöl. Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz? Rablóváraitokból merre fut Hitvány hadatok?...” (Dózsa György unokája).

Elidegenedő, közönyös, öncélú emberek országában minden szint rend után kiált. Amíg korrupt az ország (és vezetése), amíg az uram-bátyám kapcsolat a tudásnál előrébb való, a kiskapuk keresése össznépi mozgalommá növi ki magát, amíg egyirányú utcában szemben közlekednek, behajtani tilos tábla ellenére behajtanak, közterületen úgy dobálják a zsebkendőt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, tanárt hülyéznek az analfabéták, addig nincs rend kies kis hazánkban.

Somogyi Ferenc

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.