Püspökszentelés Debrecenben - Beiktatták Fekete Károly református püspököt

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere és Fekete Károly

Debrecen, 2015. január 24., szombat (MTI) - Püspökszentelő közgyűlést tartott a Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése a hét végén a debreceni Református Nagytemplomban, ahol beiktatták tisztségébe Fekete Károlyt, az egyházkerület új püspökét.

Fekete Károlyt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorát, a Református Kollégium igazgatóságának elnökét decemberben választották meg hat évre, a posztot három cikluson át, 18 évig betöltő Bölcskei Gusztáv utódául.

Felszentelési igehirdetésében Bölcskei Gusztáv arról beszélt, hogy „a türelmes és a vigasztaló Isten vezet el bennünket a Krisztusban való egyetértésre, ezért tudjuk egymást befogadni”.

„A püspök olyan, mint a mélytengeri búvár: rettenetes nyomás nehezedik rá és nagyon egyedül tud lenni” - idézte hivatali elődje, néhai Kocsis Elemér tiszántúli püspök szavait utódjának Bölcskei Gusztáv megjegyezve, hogy ebben is számíthat a vigasztaló Isten segítségére.

Fekete Károly ezután letette a püspöki esküt, felöltötte ajándékba kapott új püspöki palástját, majd köszönetet mondott az egyházkerület leköszönő elnökségének, és elődjének, Bölcskei Gusztávnak.

Első püspöki igehirdetésében Fekete Károly a Krisztus-csodáról, a feltámadás-hitről beszélt.

Az igehirdetést követő püspöki székfoglaló beszédében kiemelte: az istentisztelet megújulása, az igehirdetés méltósága és a lelki feltöltődés segíthet abban, hogy ma vonzóvá tudják tenni az egyház ügyét.

Beszélt az egyházi tisztség felelősségteljes viseléséről, s kijelentette: „az egyházban vannak ugyan különböző tisztségek, de ezek nem uralkodásra adattak, hanem szolgálatra, hogy Istennek a világgal való megbékélését munkálják”. „Törvényszerűen léket kap az egyház hajója, ha torzul az egyházban a belső hatalomgyakorlás. Az egyetemes papság tanítását valló protestáns egyházakban is produkálhat kiábrándító jelenségeket a klerikalizálódás és a hierarchizálódás” - magyarázta az új püspök.

Hozzátette: „az egyetemes papság elvének fokozott megvalósulását azzal kívánom segíteni, hogy a nem-lelkészi gyülekezeti tagokat, presbitereket partnerekként tekintem”, nemcsak paritásos létszámarányukra nézve, hanem véleményük, súlyuk és tevékenységük tekintetében is.

Fekete Károly annak a véleményének adott hangot, hogy „a lelkipásztor totális szerepe előbb-utóbb elnyom minden alulról jövő kezdeményezést a gyülekezetben, és elsorvasztja a gyülekezeti aktivitást”. Ezért az egyszemélyes, mindenes-lelkész vezette gyülekezettől a több szolgálattevős, és a szolgálatot többféle módon végzők közössége felé kell elmozdulnia gyülekezeteinknek - tette hozzá.

Fekete Károly püspöki székfoglaló beszédében bejelentette: a reformáció 500. évfordulójára készülve az egyházkerületben két éves „Hirdesd az Igét!” programot szerveznek, amelynek keretében „változatos formában és műfajokban keresik az igei üzenet átadásának módját és eszközrendszerét”.

Hozzátette: régi és új gyülekezeti tagjaik ismeretének felfrissítésére és a hozzájuk tartozni akarók bevezetésére elindítják a református keresztyén öntudatot megerősítő, többszintű, széles tematikájú és összehangolt gyülekezeti felnőttképzési programot, amely a hitkérdésektől az életvezetési kérdésekig segíti a hívek mindennapjait.

Az anyaszentegyház közösségébe való betagolásnak és benne maradásnak legfontosabb eszköze az istentisztelet - jelentette ki a püspök, s reményét fejezte ki, hogy „a Generális Konvent Liturgiai Bizottságában eddig végzett munkánk hamarosan beérik és a Liturgiai Példatár teljes vasárnap délelőtti rendjét elkezdhetjük kipróbálni”.

A Tiszántúli Református Egyházkerület új püspökét köszöntötték a hazai egyházkerületek püspökei, határon túli magyar és nemzetközi református szervezetek vezetői, a testvéregyházak, a kormány és Debrecen képviselői.

A mintegy három és félórás püspökszentelő közgyűlés és istentisztelet Fekete Károly püspök áldásával fejeződött be a debreceni Református Nagytemplomban.

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.