A valós történelem hiánya

Kréta: Európa bölcsője

Sajnos minden politikai rendszer kisajátítja a történelmet. A megtörténtek után, akár évszázadokkal is, szükségét érzik a torzításnak, csúsztatásnak, elveikhez igazodó részletek túlzott kiemelésnek.

Az az igazság, hogy valós történelmet nem tanítanak. A szocialista rendszerben a munkásmozgalom téziseire, történéseire, személyeire került a hangsúly. A rendszerváltás után ennek ellenkezője történt. A valós történelem, tőlünk még is, különböző érdekek miatt titkolt, a kettő között létezik.

A történelem befolyásolása csak az egyik probléma. Az európai történelemtudomány a 19. században felállított egy rasszista értékelméletet. Az ókori és középkori népeket életformájuk, tudományos tevékenységük és művészetük alapján emberi értékükben, rassz minőségükben osztályozta, azaz a barbárok az ázsiai, afrikai, civilizált nép az európai. A felállított értékelmélet szerint Európa népei magasabb rendűek.

De valójában beszélhetünk ókori, középkori európai kultúráról? Nem. Az ókor két fejlett társadalma (a görög és római) a Mediterrániumra korlátozódott. A görög városállamok még Dél-Európa területének is csak apró részét képezték, a Római Birodalom pedig nemcsak az öreg kontinens déli részére terjedt ki, hanem fénykorában Észak-Afrika és Kis-Ázsia provinciáira is. Az ókori történelemben nincs szó Európa északabbra lakóiról. Ők még kezdetlegesen éltek, semmi közük nem volt a fentebb említett időszakhoz. Az utódaiknak is annyi, amennyit ezer évvel később reneszánsz címszó alatt átvettek. A barbár Európának kilencszáz év kellett, hogy rájöjjön, mit pusztított el.

Az európai történelemtudomány kisajátította az ókori görög és római történelmet, saját ókori történelmévé tette. Pedig abban az időben az emberek barlangokban, sátrakban, kezdetleges faházakban laktak, fütykösökkel vadásztak, hiedelemvilágukat durván faragott kőbálványok, babonák jellemezték, torzonborz, igénytelen volt megjelenésük, a vegetatív életfoknál magasabb életszínvonalon éltek, társadalomfejlettségük a vérségi köteléknél nem jutott előrébb, miközben délen és az Ázsiában élőknek csatornázott kő- és téglaházak voltak lakóhelyeik, műszaki megoldások segítették életüket, művészi alkotások, tudományos felfedezések  sokaságát hagyták az utókorra. És a germánok, vízi gótok, avarok? A déli világ lakói írtak, olvastak, fürödtek, borotválkoztak, fehérneműt hordtak, alkottak. A virágzó kultúrákat rombolták le a népvándorlás barbár népei.

Az európainak nevezett történelem az Ázsiához közel fekvő Krétán kezdődött, i.e. 2500 évvel. A Tigris és Eufrátesz folyó között már hat évezreddel korábban fejlett államok működtek. Kréta (amit Európa bölcsőjének is szoktak nevezni) idején éli fénykorát Egyiptom. Kína történelmét i.e. 5000 ezer évre vezetik vissza.

Szóval, az európaiak történelemfelfogása a felsőbbrendűségen alapul, kisajátít. Ez a hozzáállás erősen gátolja a valós ismeretekhez férést. Ezt még tetézi a mindenkori politika „történelemcsinálása” Sajnos, a múlttal foglalkozó tudományág nem tehető objektívvé, mint amilyen a matematika. Ráadásul a szándék sincs meg a valóság kutatásához, eredményeinek nagyérdemű elé tárására.

Somogyi Ferenc

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.