Kultúra

Ferenc József Debrecenben

A mai Piac utca valamikor Ferenc József utca volt

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után a fiatal császár, Ferenc József megszüntette Magyarország addigi viszonylagos önállóságát, birodalmának tartományává „fokozta le”. Önkényuralmi módon, megtorlással, elnyomással uralkodott abban az országban, melyben nem is koronáztatta meg magát (csak 1867-ben, a kiegyezés évében kerül fejére Szent István koronája). A szabadságharc emlékének írmagját is igyekezett kiirtani. Eredményeképpen látszólagos nyugalom honolt az országban, de a lelkekben izzott a parázs.

Vörösmarty Mihály: A merengőhöz (Laurának)

Amikor a zsidóüldözés miatt Szerb Antal irodalomtörténésznek azt tanácsolták, hogy meneküljön el Amerikába, azt mondta: ugyan már, kinek beszélnék Amerikában Vörösmarty Mihály költészetéről? 

A merengőhöz: ismerős a képlet - egy koros férfi gyermeklányba szerelmes, s jön a kétségbeesett, nem sok eredménnyel kecsegtető győzködés. Míg lesz olyan magyar ember, aki kicsit is érdeklődik a 19. század magyar lírája iránt, addig ez a gyönyörű, filozofikus versszöveg élni fog.

Lenkey Béla missziója

Lenkey Béla

Egy, a napokban datált e-mailben sokakkal tudatják a Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Körének tagjai, hogy kezdeményezni fogják: vezetőjük kapjon – hosszú időn át végzett kulturális missziójáért – valamely rangos kitüntetést. Pintér Ákos professzorhoz, a természettudományi kar dékánjához levelet intéztek, hogy figyelmébe ajánlják Lenkey Béla áldásos, jelentős kitüntetésre érdemes tevékenységét.

Cicc Móricz

Móricz emlékház Prügyön

A fiatal Móricz Zsigmondot gyakran csúfolták Cicc Móricznak, mivelhogy családja mély szegénységben élt, húst csak hírmondóban láttak. Sokak feltételezése szerint, hús gyanánt macskát ettek. A hiedelem majdnem igaz, de lássuk az egészet szép sorjában!

Ne hagyja ki! – hétvégi ajánló

A Déri Múzeum kiállítása

Debrecenben, a Déri Múzeumba betérő látogató február 15-ig tekintheti meg az Egy korszak történelmi traumák között Kultúra és műpártolás 1920-1944 című vándorkiállítást, amely keresztmetszetét adja a múzeum rendkívül gazdag gyűjteményeinek. A tárlat utazó törzsanyagát, amelyet - értesülésünk szerint, ezen a héten már elszállítottak a múzeumból - egy nagyobb lélegzetű kiállítással kötötték össze a múzeum szakemberei. A kultúraértő közönség számára értékes rész, büszkén mondhatjuk: a „hazai” anyag, azonban még néhány hétig megtekinthető az érdeklődők számára.

Szilágyi Elek festőművész Holló László-díjat kapott

Szilágyi Elek festménye

„Gyakorlom a tartós hanyatt fekvést” – mondta magáról Szilágyi Elek (a barátainak Lekszi) a 80. születésnapja alkalmából rendezett kiállításon a DOTE Galériában. A művészt sokan ismerik önironikus humoráról, realisztikus bölcsességéről. Decemberben a tárlatnyitón átvehette a Holló László-díjat is. (Ez a legrangosabb képzőművészeti díj régiónkban.)

300 éve

XII. Károly svéd király története, aki 300 éve Debrecenben is járt

 

1714. október 28-án két kapitány érkezett Erdély határához Havasalföld felől, okmányuk szerint Peter Frisk és Erik von Ungern. Az előbbi valóban frissnek bizonyult, ugyanis november 11-én már a keleti-tengeri kikötőváros, Stralsund egyik kapuján kopogtatott és Carl Gustav Dücker tábornaggyal kívánt találkozni. Az őr, tekintettel az éjjeli órára, először elhessegette, ám, miután meghallgatta, hogy a kapitány szerint ezért a svéd városparancsnok miként bünteti majd meg, mégis Dücker hálókamrájába vezettette. A tábornagy öreg harcos volt, de bizonyára álmos. Így fordulhatott elő, hogy csak a jövevény rávezető magatartása után eszmélt rá: annak titulusa a kapitányinál kissé bővebb. Csakugyan, huszonhét elemből állt, közülük az első magyarul így hangzanék: Károly, Isten kegyelmével Svédország királya.

Nem csak régi KLTE-seknek

Salamon kiállítás

Nem csak az egykori Kossuth-egyetem régi (és mai) hallgatóinak, hanem minden művészetbarátnak ajánlja immár hetedik újévi kiállítását a Kossuth-egyetem Baráti Köre. A tárlaton Salamon Árpád szlovéniai grafikusművész munkásságába nyer betekintést az érdeklődő, a kiállítást H. Csongrády Márta Holló László-díjas fotóművész nyitotta meg.

Löfkovits Arthur, az igazi polgár mecénás

Debrecen városa az 1840. évi 29. törvény értelmében nyitotta meg kapuit a zsidók előtt, akik a környező településekről költöztek be. A cívis lakosok rövid idő alatt összebarátkoztak a zsidósággal, így az 1848-as forradalom és szabadságharc idején kiegyensúlyozott, jó viszony volt közöttük. Később a zsidóság egyenjogúsításának parlamenti emancipációs vitája idején szerte az országban pogromok zajlottak, Debrecenben nyugalom honolt.

Holló László-díj dr. Bakó Endrének

Bakó Endre könyve

Nagyon fontos, értékes könyvvel gazdagította nemrég Bakó Endre irodalom- és helytörténész, művészeti író a Holló Lászlóról szóló szakirodalmat. A halhatatlan, a régió máig legnagyobb ecsetmesteréről A hűség színei címmel írt összefoglaló jellegű munkát (Ethnica Kiadó, Debrecen, 2013.). 

Oldalak