Interjú dr. Dobrossy Istvánnal, a DISZ polgármesterjelöltjével

A DISZ 2010 után ismét indul az önkormányzati választásokon. A szervezet 2010-ben nagy meglepetésre a szavazatok kb. 7 százalékát szerezte meg úgy, hogy több országos párt (LMP, MSZDP, stb.) nem ért el Debrecenben értékelhető eredményt. Az elmúl négy évben a debreceni közéletben a DISZ képviselői markáns kiállásukkal, a mindig a debreceniek érdekeit védő megnyilatkozásaikkal (a villamos-beruházás ügy kibillentése a holtpontról; az AKSD luxusprofitja csökkentése érdekében való fellépés; az önkormányzati dolgozók bérfejlesztésének sürgetése, stb.) elérték, hogy a sajtó gyakran az egyetlen kemény, de konstruktív ellenzéki szervezetként emlegette őket Debrecenben. Most a 2010-nél  lényegesen jobb eredményt szeretnének elérni. Az elmúl négy évről, választási programjukról, magánélete közvéleménnyel megosztható részleteiről kérdeztük dr. Dobrossy Istvánt, a DISZ polgármesterjelöltjét.

Még mindig sokan kérdezik, hogy mit jelent a szervezet nevében a DISZ vezérszó?

1989-ben alapítottuk meg a DISZ-t, azaz 2014-ben ünnepeltük az alapítás 25. évfordulóját. Az alapítók elsősorban huszonéves debreceniek voltak, akik egy pártoktól független ifjúsági szervezet alapításában gondolkodtak, ezért neveztük el Debreceni Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek, amit egyszerűen kimondható DISZ-nek rövidítettünk. A 90-es évek végén döbbentünk rá, hogy a tagok már nem annyira fiatalok, de a név ismertté vált a sport, a kultúra és a közélet területén, ezért meghagytuk vezérszónak, és ez így maradt a mai napig is. Mint a DISZ-t, a FIDESZ-t, mint vezérszót sem az eredeti tartalommal (Fiatal Demokraták Szövetsége) emlegetjük, mivel a tagok többségükben ott sem fiatalok, de nagyon remélem, hogy demokraták maradtak. A DISZ azért tartjuk jó névnek, mert utal Debrecenre és a demokráciára is.

Hogyan értékeli az elmúlt négy év közgyűlési történéseit?

Az elmúlt négy év bizonyította a debreceni közgyűlésben, hogy a DISZ konstruktív ellenzékiséggel áll a városi problémák megoldásához, mivel megszavaztuk mindazokat az előterjesztéseket, ahol nem láttunk jobb megoldást a debreceniek érdekében. Azt látom viszont, hogy Debrecen város fejlődési pozíciói eléggé determináltak az elmúlt tizenhat éves városvezetés egyszínűsége miatt. A város fejlesztése bizonyos szinteken – a látványberuházások kivételével megrekedt, mivel a költségvetés bevételi oldala elégtelen a költségeket el nem ismerő állami támogatás, a helyi adó bevételek kis mértéke, nagy viszont a kiadási oldala a piaci verseny korlátozottsága miatt.

A helyi adóbevételek azért alacsonyak, mivel Debrecenben a kis- és középvállalkozások piacra kerülését a város nem megfelelően támogatja, gyakran gátolja, az állami támogatás pedig azért kevés, mivel a jórészt fideszes önkormányzatból álló önkormányzati szövetségek nem lépnek (nem léphetnek fel) hatékonyan a fideszes kormányzattal szemben. Az nem tartható hogy a kötelező feladatok ellátásához szükséges állami támogatás nem fedezi a kiadásokat, nem ad forrást 6 éve a dolgozók bérfejlesztéséhez, miközben ebben az országban mindenre van pénz, amit Orbán Viktorék fontosnak tartanak (stadion-beruházások, kormányzati kommunikáció, stb.), de forráselvonás van az egészségügyből és az oktatásból. A debreceni költségvetés ténylegesen több milliárdos hiánnyal lett elfogadva, csupán a jogszabályi kötelezettség miatt (nem lehet költségvetést mínuszosan tervezni) lett milliárdos ingatlan eladási bevétellel betervezve, miközben soha nem haladja meg ez a bevétel a néhány száz milliót. Amikor kérdezzük a fideszes városvezetést, hogy a hiány miből lesz finanszírozva, csak a fejüket ingatják.

A bevételek elégtelensége mellett a kiadási oldal is tartalmaz indokolatlan mértékű költségeket. Debreceni vállalkozások keresnek meg bennünket azzal, hogy lehetetlen Debrecenben nyerni a város és cégei által kiírt közbeszerzési eljárásokon, mivel többségük nem is nyilvános (ezekre állítólag az állami eljárásokhoz hasonlóan – pld. L. Simon- és Halász-féle megrendelések - baráti cégeket hívnak meg), a nyilvános eljárásokon pedig csak nagy cégek képesek teljesíteni a feltételeket. A közbeszerzések belterjessége indokolatlanul drágítja a város cégei által megrendelt szolgáltatásokat, ipari teljesítéseket. Az elmúlt 16 évben drágán megvalósított a látványberuházások fenntartási költségei szintén terhelik a város és a városi cégek kiadásait.

Hogyan akarnak a kialakult helyzeten változtatni?

Öt gyermekem és egy unokám van – ügyvéd, ügyintéző, egyetemista, általános iskolás és óvodások –, ezért nem mindegy, milyen városban élnek, hosszú távon érdekem, hogy Debrecenben jól menjenek a dolgok. Fontos, hogy változás legyen a város vezetésében, sokkal jobban odafigyeljenek az emberek érdekeire, a városrészek összehangolt fejlődésére. Ha mindenhol kormánypárti túlhatalom van, akkor az ügyeket rutinból intézik saját érdekeiknek megfelelően. Egy kétszázezres város vezetése sokkal bonyolultabb annál, hogy csak politikusokra bízzák. A mi jelöltjeink tapasztalt, elismert, de a politikában nem szennyeződött emberek, akik gazdasági alapokon a valós problémák megoldására képesek. A DISZ a választók felé a választási kampányban a változás üzenetét fogalmazza meg, mivel a megválasztásra kerülő városvezetésnek teljesen új, változást generáló várospolitikát kell folytatnia:

A debreceni önkormányzat közbeszerzéseinél olyan feltételeket teremtünk meg, amellyel az eddiginél több helyi vállalkozás tudjon ajánlatot tenni és nyerni, azok, amelyek a munkát ténylegesen elvégzik a lehető legjobb áron; és azok a vállalkozások, amelyek eddig nyertek az eljárások során, de jelentős hasznot realizálva a munkákat főként alvállalkozókkal végeztették el, ne kerülhessenek helyzetbe. Ezzel a debreceni önkormányzat kiadásai csökkenhetnek, a helyi vállalkozások piaci pozíciói javulhatnak.

Debrecen költségvetésének teljes átgondolásával bérfejlesztést valósítunk meg az önkormányzatnál és intézményeinél, mert hat éve nem volt valódi bérfejlesztés. A jobban fizetett közszféra a debreceni vállalkozások részére intenzív keresletet képes gerjeszteni, hiszen többet fogyasztanak, igénybe vesznek szolgáltatásokat, ingatlanokat vásárolnak, felújítanak. Debrecenben a multinacionális vállalkozások kivételével, megfelelő keresleti piac híján a cégek többsége nem tud megfelelő mennyiségű és minőségű munkahelyet biztosítani, ezért  jelentős az el(ki)vándorlás a nyugat-európai országokba. A jövedelmek növelése az egyetlen lehetőség arra, hogy a polgárokat itt tartsuk, a kis- és középvállalkozások jövedelmezőségét javítsuk, ezzel a város közcélokra fordítható helyi adó bevételeit növeljük.

A debreceni vállalkozásokkal, tervezőkkel és a polgárokkal szembeni főépítészi és tervtanácsi túlhatalmat megszüntetjük, mivel a jelenlegi helyzet minden, csak nem polgár- és vállalkozásbarát. Ha  el van fogadva egy rendezési terv, akkor azt annak keretein belül nem kell tovább szűkíteni az engedélyezés feltételeit mesterséges, szubjektív, költségnövelő akadályokkal. Egy átlátható szabályozás és engedélyezési gyakorlat felgyorsíthatja az építési projektek megvalósítását, ami munkahelyeket teremt, növeli a város helyi adó bevételeit.

Nagy lehetőség rejlik a Debrecenben évtizedek óta kihasználatlan, leromlott állapotban lévő, városi tulajdonú ingatlanok tekintetében. Ezeket pályázati úton legalább tíz évre jelképes bérleti díj ellenében olyan vállalkozások használatába adjuk, amelyek az ingatlanokat rövid határidővel saját költségre felújítják, itt munkahelyeket teremtenek és fenntartanak. Amikor letelik a kedvezményes időszak, választhat a vállalkozó, hogy piaci áron béreli tovább – ezáltal bevételt teremt az önkormányzatnak, vagy piaci áron megvásárolja az adott ingatlant. Így a munkahelyteremtésen túl az építőipari vállalkozások számára teremtünk további belső piacot, ugyanakkor a városi önkormányzati vagyont kiadások nélkül gyarapítjuk és városképét is javítjuk. Az ingatlanoknál az a legrosszabb, ha nem történik velük semmi, az őrzés, fenntartás költségei mellett egy kihasználatlan vagyon nem termel semmit.

A kulturális programszervezők előtt meg kívánjuk nyitni a piacot, mivel a Főnix csarnok, a Bartók terem, a Kölcsey Központ nincs megfelelő mértékben kihasználva. A rendezvényszervezők pénzügyi kockázata legyen a rendezvényekkel való megtöltése az említett helyszíneknek. Bízunk abban, hogy a szélesebb körből jövő sok jó ötlet és kreativitás a város lakói részére az eddiginél több, igényes szórakozási lehetőséget teremt.

A kertségekben, a külső városrészekben megváltoztatjuk az útépítésekre vonatkozó szabályozást és gyakorlatot. Nem fogjuk kérni a lakosságtól, hogy adja át ellenérték nélkül az utak szélesítéséhez telkéből szükséges telekhányadot, mivel erre nincs szükség. A jelenlegi telekhatároknak megfelelő keskeny, aszfaltozott utakat építünk kisebb költséggel, és egyirányúsítással oldjuk meg a forgalomszervezést. A Budai Nagy Antal utca környékén jelenleg is keskeny, egyirányú utcák vannak, ami bizonyítja, hogy az is jó, költséghatékony megoldás, ami megszünteti ezen városrészekben a szálló port és a dagonyázást.

Az emberek érdekében:

- csökkentjük a nyugati és keleti városrész közötti különbséget a szolgáltatásokhoz hozzájutás különbözősége vonatkozásában,

- növeljük az egyházak szerepét a szociális és oktatási területen, (Azt, hogy ezt mennyire komolyan gondolom az bizonyítja, hogy közel két évtizede a református egyház egyik egyházmegyéjének jogtanácsosa vagyok és eddig is mindent megtettem azért, hogy - ha valahol egyházi oktatásra, vagy szociális gondoskodásra szükség volt - az egyházunk minden személyi, jogi és tárgyi feltételt teljesítsen a tevékenység folytatása engedélyezése érdekében)

- jelentősen csökkentjük az egészségügyi intézményeknél (Kórház, Klinika) a parkolási díjakat,

- interaktív felületek létrehozásával bevonjuk a lakosságot a közgyűlési döntések előkészítésébe,

- a versenysporttal szemben a tömegsport lehetőségeit fejlesztjük (az Acsádi utat Martinkáig, valamint a Panoráma utat újraaszfaltozzuk 60 km-es sebességkorlátozással megteremtve a verseny- és túrakerékpárosok edzés- és túralehetőségeit; egybefüggővé tesszük Debrecen kerékpárút-hálózatát; a Nyírerdővel közösen a nagyerdei utak hálózatát megismertetjük a kocogni vágyókkal).

Hogyan látják az esélyeiket?

A debreceni választásokon sajnos évek óta nagyon alacsony a részvételi arány. A legutóbbi önkormányzati és uniós választásokon alig 30 százalék volt a szavazók száma. Ennek a 40-50 százalékát vitte el a Fidesz, azaz a választópolgárok 14-15 százaléka szavazatával nyerte a körzeteket. Az emberek azért nem mentek el szavazni, mivel azt látták, hogy a szavazatukkal nem tudják érdemben befolyásolni az életüket. Most úgy gondolom, hogy a szavazatok nagyon meg fognak oszlani, de ha a 30 százaléknál  többen – 50-60 százalék - elmennének szavazni, akkor a hozzánk hasonló civil szervezetek lényegesen nagyobb arányban kapnának szavazatokat. A következő másfél hónapban arról kell meggyőzni a város polgárait, hogy menjenek el minél többen szavazni, mert van lehetőség a váltásra, mivel a túlhatalom megszüntetése a város és az ország érdeke. Ha sokkal többen elmennek, akkor a kormánypárt nem fog sokkal több szavazatot kapni, mivel az elmúlt néhány hónapban a sajtóban felszínre kerültek azok a visszásságok (A Fidesz prominenseinek meggazdagodása egy szegény országban, az ország költségvetése jelentős hányadának a Fidesz gazdasági holdudvara érdekében lévő felhasználása, 700 ezer polgárunk kivándorlása), amit az egypárti túlhatalom okozott. Miután sok szervezet indul a választáson, a szavazatok nagyon meg fognak oszlani, ezért egy-egy körzetet meg lehet nyerni 25-30 százalék szavazati aránnyal is. Ez a helyzet növeli az esélyeinket, ha meg tudjuk programunkkal szólítani az embereket. A választási eredmények ismeretében bármelyik szervezettel hajlandóak vagyunk koalícióra lépni a város sikeres működtetése érdekében, amelyik programunk legfontosabb elemeit hajlandó megvalósítani.

Kérem mondjon néhány szót magáról is!

A szenvedélyem a családom, a munkám és a sport.  Debrecenben több mint húsz éve ügyvédként dolgozom, sokezer ember problémái megoldásában segítettem. Négy éve vagyok a helyi várospolitika küzdőterén, igyekeztem a döntéseket a város érdekei szem előtt tartásával befolyásolni.

Sok elfoglaltságom mellett igyekszem a családommal minél több időt tölteni, sokat utazunk, kirándulunk együtt. Gyermekeimet megfertőztem a sport szeretetével, rendszeresen indulunk futó, tájfutó és lövészversenyeken. Tájfutásban többszörös megyei bajnok voltam, sportlövészetben jelenleg is II. osztályú versenyző vagyok. Szeretem az irodalmat és a történelmet, utazásainkat is úgy szervezem, hogy gyermekeim minél többet megismerjenek a világ és Európa történelméből kultúrájából.

 

A DISZ programja a http://diszpolgar.hu/disz-kozeleti-kulturalis-es-sportegyesulet-programtervezete-2014-oktober-12-i-onkormanyzati-0 honlapon olvasható, javaslatokat küldeni a drdobrossy@drdobrossy.com címre lehet.

 

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.