Elismerések a város napján

Debrecen címere a főtéren, Cs. Uhrin Tibor alkotása

Debrecen város napja alkalmából április 11-én ünnepi közgyűlést tartott Debrecen képviselő-testülete. Az eseményen díszpolgári címeket, Pro Urbe- és Mecénás-díjakat, Sajtódíjat, Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat, valamint emléklapokat adott át Papp László polgármester.

Díszpolgárok

A Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak, és ezzel hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az a személy, aki a város nemzetközi hírnevét tovább erősítette. A képviselő testület az idén Debrecen Város Díszpolgára kitüntető címet adományozott Prof. Dr. Balla György Széchenyi-díjas egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika igazgatójának, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának, valamint Prof. Dr. Győry Kálmán Széchenyi- és Hatvani-díjas matematikus, professor emeritusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának.

Prof. Dr. Balla György Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Csecsemő- és gyermekgyógyász, „summa cum laude” minősítéssel végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Tanársegédi, adjunktusi, docensi kinevezését követően 1985-ben sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját, majd 1994-ben elnyerte az orvostudomány doktora címet. Habilitált doktor, 1998-tól egyetemi tanárként látja el gyógyító, oktató és tudományos tevékenységét. A Magyar Tudományos Akadémia 2010-ben levelező, 2016-ban pedig rendes tagjává választotta. 1999-ben megalapította az Újszülött-gyógyászati tanszéket. 2007 óta a Gyermekgyógyászai Klinika vezetője. Tudományos munkájának fontos területe az érbetegségek kutatása.

Prof. Dr. Győry Kálmán professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, világhírű magyar matematikus. 1964-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-ábrázoló geometria szakos tanárként. Ezután az egyetem Algebra és Számelméleti Tanszékén dolgozott, végig járva a tudományos ranglétrát, 1985-től egyetemi tanár. 1988-tól 2005-ig vezette a tanszéket. 2001-től egy éven át az egyetem rektora. A 60-as évek végén megalapította, és azóta is aktív vezetője a debreceni számelméleti kutatócsoportnak, amit a számelmélet vezető kutatói világszerte csak Debreceni Iskolaként emlegetnek. Debrecen városa a Hatvani-díjjal tisztelte meg iskolateremtő professzorát. Pályája során régi matematikai problémákat oldott meg, közöttük egy 100 éves nyitott kérdést, és több sejtést bizonyított be. A munkáira történt független hivatkozások száma 2500 körüli, ami rendkívül magasnak számít az elméleti matematikában.

Pro Urbe-díjasok

A város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként Pro Urbe kitüntető díj adományozható azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki, illetve amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén. Debrecen közgyűlése Pro Urbe-díjat adományozott Bogsch Eriknek, a Richter Gedeon Nyrt. Széchenyi-díjas vezérigazgatójának, Alexander Mathew Davern-nek, a National Instruments Corporation elnök-vezérigazgatójának, valamint Derencsényi István református lelkésznek, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzőjének.

Mecénás-díjasok

Debrecen Város Mecénása Díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként. A közgyűlés Debrecen Város Mecénása Díjat adományozott Koizumi Hirosi japán színházi rendező, producernek, a Tojama Megyei Művészeti és Kulturális Szövetség elnökének és dr. Lakatos Zoltánnak, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatójának, tiszteletbeli egyetemi docensnek.

Sajtódíjas

Debrecen Város Sajtódíja adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak, a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként. A közgyűlés Debrecen Város Sajtódíja elismerést adományozott M. Tóth Ildikó médiaszakembernek, a Debreceni Egyetem sajtófőnökének.

Kölcsey Ferenc-ösztöndíj

Debrecen közgyűlése 2006-ban Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat alapított debreceni amatőr és hivatásos alkotóművészek, művészeti együttesek részére abból a célból, hogy Debrecenről szóló alkotások létrejöttét ösztönözze. A benyújtott pályázatok értékelését követően a közgyűlés 2017-ben Kölcsey Ferenc-ösztöndíjat adományozott dr. Keczán Mariannak, a Tiszántúli Református Egyházkerület Múzeuma muzeológusának, irodalmárnak egy Szabó Magda pályáját tudományos igénnyel feldolgozó monográfia megvalósítására.

Emléklapok

Debrecen városa hagyományosan elismerésben részesíti a rendvédelmi szervezetek kiemelkedően tevékenykedő tagjait. A rendőrség legjobbjait Szent György napján, a tűzoltókat Szent Flórián napján díjazza, míg a katonákat a város napján. Az önkormányzat hosszú évekre visszanyúló, szoros kapcsolatot ápol a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjával. E kapcsolat nagyrabecsülésének elismeréseként a város ez évben olyan hivatásos katonák számára is emléklapot adományoz, akik munkájuk során sokat tesznek a polgári és katonai értékek kölcsönös megismertetéséért, ápolásáért.

A fentiek jegyében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése emléklapot adományozott dr. Lippai Péter ezredesnek, hosszú távú kiváló szakmai teljesítménye elismeréseként, valamint Kiss Róbert zászlósnak, magas színvonalon végzett katonai munkájáért.

Új hozzászólás

CAPTCHA
Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.